Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23

Thay đổi về Hệ/Nguyên Tố Đấu trường chân lý 9.23

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 1   Băng

 • Tỉ lệ làm choáng: 20%/40%/60% ⇒ 20%/35%/50%

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 2   Ánh Sáng

 • Tổng lượng máu hồi lại giờ sẽ dựa trên máu của tướng bị hạ gục thay vì dựa theo tướng được hưởng.

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 3   Nước

 • Năng lượng mỗi giây: 15/30/50 ⇒ 15/35/60

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 4   Bóng Tối

 • Sát thương cộng thêm: 50%/100% ⇒ 45%/85%

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 5   Hộ Vệ

 • Giáp cộng thêm: 125%/275%/450% ⇒ 150%/300%/450%

Thay đổi về Khả năng gây sát thương của các tướng 3 sao Đấu trường chân lý 9.23

Trong phiên bản Đấut trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23, hệ thống thông số tướng được điều chỉnh để các bạn tập trung vào High Roll, và đầu tư vào trang bị các tướng có level cao hơn.


Tướng 2 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 6   Jax

 • Sát thương kĩ năng: 150/250/350 ⇒ 150/250/450

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 7   LeBlanc

 • Sát thương kĩ năng: 200/450/700 ⇒ 200/450/800

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 8   Neeko

 • Sát thương kĩ năng: 100/200/300 ⇒ 100/200/350

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 9   Syndra

 • Sát thương kĩ năng: 175/350/525 ⇒ 175/350/600

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 10   Thresh

 • Lá chắn từ kĩ năng: 250/400/550 ⇒ 250/400/600

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 11   Volibear

 • Sát thương kĩ năng: 200/450/700 ⇒ 200/450/850

Tướng 3 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 12   Aatrox

 • Sát thương kĩ năng: 250/500/750 ⇒ 250/500/1000

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 13   Ezreal

 • Sát thương kĩ năng: 200/400/600 ⇒ 200/400/800

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 14   Kindred

 • Sát thương kĩ năng: 150/325/500 ⇒ 150/325/650

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 15   Nautilus

 • Thời gian làm choáng: 3/4/5 ⇒3/4/6
 • Sát thương kĩ năng: 100/200/300 ⇒ 100/200/400

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 16   Sion

 • Sát thương kĩ năng: 200/400/600 ⇒ 200/400/800

Cân Bằng Tướng Đấu trường chân lý 9.23

Tướng 1 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 17   Ivern

 • Giáp từ kĩ năng: 200/400/600 ⇒ 200/350/500

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 18   Maokai

 • Máu hồi lại từ nội tại: 100/200/300 ⇒ 100/175/250

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 19   Nasus

 • Sát thương kĩ năng: 35/70/105 ⇒ 50/70/90
 • Máu cộng thêm từ kĩ năng: 200/400/600 ⇒ 250/400/550

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 20   Taliyah

 • Năng lượng: 50/85 ⇒ 50/80
 • Thời gian làm choáng: 1.5 ⇒ 2

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 21   Vayne

 • Sát thương kĩ năng: 8%/12%/16% ⇒ 9%/12%/15%

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 22   Vladimir

 • Sát thương kĩ năng và lượng máu hồi lại: 200/350/500 ⇒ 200/325/450

Tướng 2 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 23   Malzahar

 • Máu của Bọ: 300 ⇒ 250

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 24   Rek’Sai

 • Sát thương kĩ năng: 200/550/900 ⇒ 250/550/850

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 25   Skarner

 • Năng lượng: 0/75 ⇒ 0/65
 • Giáp: 30 ⇒ 35

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 10   Thresh

 • Lá chắn từ kĩ năng: 250/400/550 ⇒ 250/400/600

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 27   Yasuo

 • Số nhát chém của kĩ năng: 3/5/7 ⇒ 4/5/6

Tướng 3 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 13   Ezreal

 • Năng lượng: 0/40 ⇒ 0/30
 • Thời gian kích hoạt kĩ năng: 0.5 ⇒ 0.25

Tướng 4 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 29   Ashe

 • Tốc độ đánh: 0.7 ⇒ 0.8

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 30   Brand

 • Sát thương kĩ năng: 250/450/650 ⇒ 300/450/600
 • Số lần kĩ năng nảy: 4/6/20 ⇒ 5/6/20

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 31   Malphite

 • Máu: 800 ⇒ 850

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 32   Olaf

 • Năng lượng: 0/75 ⇒ 0/90

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 33   Yorick

 • Máu của Lính Ánh Sáng: 750/1250/1750 ⇒ 600/1000/1400
 • Tốc độ đánh của Lính Ánh Sáng: 0.8⇒ 0.7

Tướng 5 tiền

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 34   Singed

 • Máu: 1050 ⇒ 950
 • Sát thương kĩ năng: 250/500/2000 ⇒ 200/400/2000

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 35   Taric

 • Máu: 850 ⇒ 900

Thay đổi về Trang Bị Đấu trường chân lý 9.23

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 36   Tim Băng

 • Khả năng làm chậm tốc đánh: 35% ⇒ 25%

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 37   Giáp Thiên Thần

 • Không thể hồi phục trong khoảng thời gian hồi sinh trở lại.

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 38   Găng Tay Băng Giá

 • Khả năng làm chậm tốc đánh: 35% ⇒ 25%

Bản cập nhật thay đổi đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23 39   Nỏ Sét

 • Sát thương: 100 ⇒ 90

Xếp Hạng

 • Xếp Hạng đã quay trở lại! Đã đến lúc thể hiện xem bạn đã thích nghi tới đâu tại phiên bản Nguyên Tố Trỗi Dậy rồi đó.
 • Tất cả sẽ đều bắt đầu lại từ Sắt.
 • Không bị trừ ĐNG trong 5 trận đầu tiên.
 • Sẽ không bị trừ ĐNG nếu như đạt hạng 4 hoặc cao hơn.

Sửa Lỗi Đấu trường chân lý mùa 2 phiên bản 9.23

Tổng Quan

 • Cải thiện cách thức di chuyển cho những tướng cận chiến
 • Sẽ không còn tình trạng tự dưng thêm hiệu ứng Hệ/Nguyên Tố (Rừng, Tự Nhiên,…)
 • Tất cả các quái vật nhỏ trong PVE sẽ được tính là 1-Sao
 • Tất cả các đơn vị triệu hồi sẽ được tính là 0-Sao
 • Rồng/Rồng Ngàn Tuổi/Sứ Giả Khe Nứt sẽ được tính là 3-Sao
 • Cuồng Chiến Tay Dài (thông qua Đại Bác Liên Thanh hay Búa Cuồng Chiến) sẽ hoạt động chính xác, gây sát thương theo hình nón tính từ mục tiêu thay vì từ bản thân
 • Sửa lỗi độ cao trong Sân Đấu Freljord. Trang bị và tướng không còn bị chôn xuống địa hình của Sân Đấu nữa
 • Nguyên tố Điện không còn hưởng lợi từ SMPT, và không tương tác gì với Kiếm Súng Hextech được nữa

Tướng 1 tiền

 • Cầu lửa của Diana sẽ không thể tác động lên nhiều mục tiêu trên mỗi quả
 • Kĩ năng của Kog’Maw được điều chỉnh để đỡ trượt hơn
 • Kĩ năng của Renekton sẽ gây chính xác loại sát thương là phép (phần mô tả sẽ được cập nhật trong bản tới)
 • Sửa phần mô tả của Vlad để hiển thị rõ lượng máu hồi lại
 • Tốc độ đánh và thời gian tồn tại của cây Zyra sẽ khớp với con số chính xác
 • Cây của Zyra không còn thỉnh thoảng nhảy lên các ô tướng dự bị của bạn nữa

Tướng 2 tiền

 • Tốc độ đánh của Bọ Malzahar sẽ tỉ lệ chính xác theo tốc độ đánh. (Đây có thể là một điều chỉnh giảm sức mạnh nho nhỏ tới tốc độ đánh của Bọ)
 • Kĩ năng của Volibear giờ cũng sẽ hồi đầy năng lượng nếu nó hạ gục mục tiêu (cho dù không đạt ngưỡng)

Tướng 3 tiền

 • Azir không còn có thể triệu hồi lính quanh các đơn vị không thể chọn mục tiêu giống như cây của Zyra
 • Dr. Mundo sẽ không thi triển kĩ năng khi không có gì xung quanh
 • Qiyana sẽ không thi triển kĩ năng khi không có gì xung quanh
 • Làm rõ hơn phần mô tả kĩ năng của Veigar, sẽ lập tức hạ gục tướng thấp sao hơn
 • Kĩ năng của Veigar sẽ hạ gục ngay mục tiêu không phải tướng nếu sao của chúng thấp hơn Veigar

Tướng 4 tiền

 • Annie không còn nhận được năng lượng nếu như đã triệu hồi 2 Tibber (Mũ Pháp Sư), rồi sau đó 1 Tibber bị hạ gục
 • Sửa Ashe phiên bản 3-Sao cho đúng tỉ lệ sức mạnh, chính xác là 250% giá trị
 • Sửa lỗi khiến cho Ashe đôi khi không kích hoạt được hiệu ứng hệ Kiếm Khách khi kĩ năng đang được sử dụng
 • Sửa lỗi khiến cho Olaf và Singed giống như đang bị băng, mặc dù chúng vẫn đang tấn công bình thường

Tướng 5 tiền

 • Các tướng sẽ chịu sát thương chính xác hơn từ vệt độc mà những Singed khác nhau để lại
 • Sát thương từ bóng của Zed đã được tính chính xác thành sát thương tổng của Zed trong mục theo dõi sát thương

Trang Bị

 • Vuốt Rồng giờ sẽ giảm cả sát thương phép gánh chịu từ những hiệu ứng không phải kỹ năng (Trang Bị, Hệ/Nguyên Tố, …)
 • Sửa lỗi Găng Tay Băng Giá khiến các vùng làm chậm thỉnh thoảng vẫn còn tồn tại qua nhiều vòng đấu
 • Tàn Tích Hỏa Ngục đã hoạt động chính xác trên: Renekton, Jax, Rek’Sai, Vayne, và đòn đánh cường hóa từ Sóng Thần của Nami
 • Các trang bị ghép từ Siêu Xẻng sẽ hoạt động chính xác với các thay đổi trước đó, không còn gấp đôi chỉ số của trang bị ghép cùng
 • Bùa Ánh Sáng đã cộng đúng chỉ số Kháng Phép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *