Bản cập nhật chi tiết Dota 7.25 mới nhất ngày 18/3 (Tiếng Việt)

UPDATE 7.25 TIẾNG VIỆT (sẽ update hero sau)

Tổng thể:

 • Chế độ All Pick được sửa lại. Giờ sẽ có 5 lượt pick, mỗi lượt thì cả Dire và Radiant đều pick cùng nhau, heroes được pick sẽ được hiển thị trong lượt pick tiếp theo. Nếu 2 team pick trùng nhau, người pick sau sẽ được một chút thời gian để pick lại hero khác.
 • Sửa lại cách ban hero trong All Pick. Trước đây thì 1 nửa hero được vote ban sẽ tự dộng bị ban ngẫu nhiên. Bây giờ thì mỗi lượt vote ban sẽ có tỉ lệ 50% được ban. Nếu có ít hơn 10 hero bị ban thì sẽ random ban cho đủ dựa trên MMR của bạn.
 • Sau phút thứ 4 mới có Power Rune ở sông (sau đó thì mỗi 2p sẽ lại có rune)
 • Power Rune không còn xuất hiện ở cả 2 bên sông sau phút 40 nữa.
 • Loại bỏ cách tính gold kills như trước nữa (thay đổi ở dưới)
Gold khi giết địch thay đổi:
(50 + NetworthCủaNạnNhân*0.03) / Số heroes trong phạm vi ăn tiền.
 • Tiền thưởng khi kết thúc chuỗi kills của địch tăng lên từ 60 -> 480 thành 200 -> 690
 • XP khi kết thúc chuỗi kills của địch tăng lên từ 400 -> 1800 thành 500 -> 2040
 • Captain Mode thay đổi lượt ban từ 3/2/1 thành 4/1/1
 • Random Draft thay đổi lượng hero pool từ 50 còn 40
 • Quái Acient bên team Radiant giờ sẽ dễ stack hơn
 • Tăng tỉ lệ drop của Neutral Item Tier 1 từ 10% lên 14%
 • Dmg của Fountain (giếng) tăng từ 275 lên 300
 • Giảm slow kĩ năng Frost Armor của con creep rừng đi từ 30 xuống 25
 • Giảm giáp kĩ năng Frost Armor của con creep rừng đi từ 6 xuống 5
 • Rune Illusion khi sử dụng giờ sẽ giống như Manta (biến mất, né skill…)

Items:

 • Faded Broach (Tier1): giảm mana từ 225 còn 200
 • Iron Talon (tier1): giờ kích hoạt lên quái Acient được luôn
 • Poor Man’s Shield (tier1): tăng lượng agi từ 7 lên 8
 • Philosopher’s Stone (tier2): tăng lượng GPM từ +60 lên +70
 • Grove Bow (tier2): tăng lượng attack speed lên từ 10 thành 15
 • Nether Shawl (tier2): tăng lượng kháng phép từ 20% lên 25%
 • Spider Legs (tier3): turn rate tăng +30% lên 50%; tốc độ di chuyển tăng từ 24% lên 28%
 • Repair Kit (tier3): lượng regen tăng từ +17 lên +20
 • Enchanted Quiver (tier3): giảm thời gian hồi chiêu từ 8 xuống còn 6
 • Havoc Hammer (tier4): khoảng cách đẩy lùi tăng từ 300 lên 350; giờ làm chậm cả tốc độ đánh.
 • Flicker (tier4): giảm thời gian hồi chiêu từ 5 xuống 4s; giảm khoảng cách blink từ 600 còn 450
 • The Leveller (tier4): attack speed tăng từ 50 lên 60
 • Minotaur Horn (tier4): thời gian bkb tăng từ 1.75 lên 2s.
 • Witless Shako (tier4): tăng lượng máu từ 1000 lên 1200
 • Seer Stone (tier5): giờ cho thêm +10 mana regen
 • Ballista (tier5): tăng dmg pure khi đẩy lùi địch từ 30 lên 40
 • Woodland Striders (tier5): tăng health regen từ 50 lên 60.
TĂNG GIÁ GIẤY TP LÊN 90G
_Boots of Travel (giày tele):
 • Giờ không kích hoạt được nữa
 • Khi đeo giày vào sẽ nâng cấp Giấy TP lên. Giảm cd xuống còn 40 giây, cho phép tp vào units và không làm mất giấy tp nữa.
 • Tăng tốc độ di chuyển lên từ 32/35% thành 38/44%
_Javelin: giảm dmg xuống từ 100 còn 80
_Mjollnir (búa điện): tốc đánh giảm từ +75 còn +65
_Orb of Venom:
 • Dmg mỗi giây giảm từ 5 còn 2
 • Tăng slow khi hero tay ngắn sử dụng từ 12% lên 15%
 • Giảm thời gian slow từ 3 còn 2
_Ring of Regen: giá tiền giảm từ 250g còn 225g
_Headress:
 • Không cần cọng rau muốn để up đồ nữa
 • Không còn +3 tất cả stats
 • HP regen tăng từ 2 lên 2.5
_Sage’s Mask:
 • Mana regen tăng từ 0.75 lên 1
 • Giảm giá tiền từ 250g còn 225g
_Ring of Basilius:
 • Không cần cọng rau muốn để up đồ nữa
 • Không còn +3 tất cả stats
 • Aura regen mana tăng từ 1.25 lên 1.4
_Buckler:
 • Không cần cọng rau muốn để up đồ nữa
 • Không còn +3 tất cả stats
 • Giảm giá tiền từ 300 xuống 325g
 • Aura tăng armor tăng lên từ 2 thành 2.5 (chỉ cho heroes và đệ của heroes)
_Vladmir’s Offering:
 • Giảm từ +6 thành +5 tất cả Stats
 • Mana regen tăng từ 1.25 lên 1.5
_Veil of Discord: mana regen tăng từ 1.25 lên 1.5
_Bloodthorn:
 • Giờ cần Hyperstone thay vì Crystalys như lúc trước
 • Giảm dmg xuống từ +75 còn +30
 • Tăng tốc đánh từ 30 lên 85
 • Không còn passive đánh crit nữa
_Battle Fury: giờ cần Broadsword và Mithril Hammer thay vì mua cái Demon Edge và giấy công thức.
_Broadsword:
 • giảm giá tiền từ 1200 còn 1000g
 • Dmg giảm từ +18 còn +16
_Crystalys:
 • Tăng giá giấy công thức lên từ 500 thành 700g
 • dmg giảm từ 45 còn 34
 • Tỉ lệ crit giờ tăng từ 20% lên 30%
_Vanguard: không còn cần 200g để mua công thức nữa
_Crimson Guard: công thức tăng giá 200g
_Abyssal Blade: công thức tăng giá 200g
_Eaglesong: giá giảm từ 3200 còn 3000g
_Butterfly: Agi giảm từ 35 còn 30
_Ethereal Blade:
 • Dmg từ kích hoạt giảm từ 200% còn 150% dựa trên stat chính của mục tiêu.
 • Dmg kích hoạt tăng từ 75 lên 125
_Kaya and Sange:
 • Giảm mana cost tăng từ 16% lên 18%
 • Tăng dmg spell tăng từ 12% lên 14%
_Yasha and Kaya:
 • Giảm mana cost tăng từ 16% lên 18%
 • Tăng dmg spell tăng từ 12% lên 14%
_Nullifier:
 • Không còn khóa đồ của địch
 • Giờ sẽ dispel mục tiêu liên tục trong suốt thời gian hiệu lực
 • Giảm thời gian hiệu lực xuống từ 6 còn 5s
 • Slow giảm từ 100% trong 0.4s còn 80% trong 0.5s
 • Giảm cd từ 13 còn 11s
 • Tăng cast range từ 600 lên 900
 • Tăng armor từ +5 lên +8
 • Tăng dmg từ +65 lên +80
_Force Staff:
 • Giảm cast range khi xài lên đồng đội từ 750 còn 550 (vẫn là 850 lên địch)
 • Có thể bị dispel
_Hurricane Pike:
 • Giảm cast range khi xài lên đồng đội từ 800 còn 550 (vẫn là 850 lên địch)
 • Có thể bị dispel
_Glimmer Cape: giảm cast range từ 800 còn 550
_Observer Ward: tầm nhìn giảm từ 1600 còn 1400
_Holy Locket: giảm giá công thức từ 800g còn 500g
_Necronomicon:
 • Giảm lượng vàng khi giết đệ từ 100/150/200 còn 50/100/150g
 • Giảm giá công thức từ 1300 còn 1250g
_Aeon Disk: giảm cd từ 115 còn 105s
_Silver Edge: giờ có thêm debuff giảm 50% khả năng hồi máu của mục tiêu.
_Clarity:
 • Hiệu lực giảm từ 50 còn 30s
 • Mana regen tăng lên từ 4.5 lên 6
_Infused Raindrops: tăng mana regen lên từ +0.75 thành +0.9
_Bottle: giảm giá tiền từ 650g còn 625g
_ Medallion of courage: mana regen tăng lên từ 0.75 thành 1.25
_Solar Crest: mana regen tăng lên từ 1.5 lên 1.75
_Ring of Health: health regen tăng từ 6 lên 6.5 / giảm giá tiền đi 25g
_Void Stone: giảm giá tiền đi 25g
_ Perseverance: tăng health regen lên từ 6 thành 6.5
_Hood of Defiance: tăng health regen lên từ 8 thành 8.5
_Pipe of Insight:
 • Health regen tăng từ 8 lên 8.5
 • Không còn +3 tất cả stats
_Lotus Orb: tăng lượng mana khi sử dụng lên từ 75 thành 150
_Helm of Iron Will:
 • health regen tăng từ 3.5 lên 5
 • Giá tăng lên 25g
_Ring of Tarrasque:
 • Giảm giá tiền đi 100g
 • Tăng lượng health regen từ 3.5 lên 4.5
_Tranquil Boots: health regen giảm từ 16 còn 14

HEROES

– Abaddon:
+ Talents: Talent lv25 tăng từ 375 AoE chiêu Mist Coil (Q) lên 425
– Alchemist:
+ Chỉ số tăng Agility mỗi cấp thay đổi từ 1.2 lên 1.5
– Arc Warden:
+ Tốc chạy cơ bản tăng từ 280 lên 285
– Batrider
+ Firefly (E): Tốc chạy giảm từ 5/10/15/20% thành 4/8/12/16%
+ Flamebreak (W): Tầm ảnh hưởng sát thương giảm từ 50/75/100/125 còn 30/60/90/120
– Beastmaster:
+ Tốc đánh cơ bản tăng từ 100 lên 110
+ Wild Axes (Q):
-Loại sát thương gây ra thay đổi từ Vật lý sang Phép thuật
-Thời gian tồn tại hiệu ứng Debuff tăng từ 10 lên 12
-Giờ không còn xuyên hiệu ứng bất khả kháng phép.
– Bloodseeker:
+ Bloodrage (Q): Hiệu ứng hồi máu cân bằng từ 13/17/21/25% thành 10/15/20/25%
– Bounty Hunter:
+ Làm lại Scepter: Giờ áp dụng hiệu ứng chiêu Jinada (W) lên Shuriken Toss (Q), tăng tầm sử dụng lên 650 và giảm hồi chiêu đi 6.
+ Shuriken Toss (Q): Thay đổi mức sử dụng mana từ 135 thành 120/125/130/135
+ Talents:
-Talent lv15 thay đổi từ +50 Tốc đánh thành +75 Sát thương chiêu Shuriken Toss (Q)
-Talent lv20 thay đổi từ +125 Sát thương chiêu Shuriken Toss (Q) thành +60 Tốc đánh.
– Brewmaster:
+ Primal Split (R):
-Đệ Lửa Primal Split sát thương tăng từ 80/120/160 lên 80/130/180
-Thời gian thiêu đốt của Đệ Lửa Primal Split thay đổi từ 1 thành 0.5
+ Talents:
-Talent lv20 tăng từ +1500 Máu cho các đơn vị đệ từ chiêu Primal Split (R) lên 1750
-Talent lv25 tăng từ -65s Hồi chiêu Primal Split (R) lên -75s
– Broodmother:
+ Talents:
Talent lv10 tăng từ +200 máu lên thành +250
– Chaos Knight:
+ Phantasm (R): Hồi chiêu giảm từ 145 thành 145/135/125
+ Reality Rift (W): Tầm sử dụng chiêu tăng từ 475/550/625/700 lên 550/600/650/750
– Clinkz:
+ Death Pact (Q): Giờ không phân biệt cấp bậc lv của quái rừng
+ Burning Army (R): Sát thương tăng từ 28% lên 30%
– Crystal Maiden:
+ Freezing Field (R): Thời gian hiệu hứng Scepter dành cho chiêu Frostbite (W) giảm từ 2.5 thành 2.0
– Dark Seer:
+ Surge (E):
-Tốc chạy gia tăng thay đổi từ 70% thành +250
-Hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10 lên 19/16/13/10
+ Talents:
-Talent lv10 thay đổi từ 90 Sát thương thành +125 Bán kính chiêu Ion Shell (W)
– Dazzle:
+ Làm lại hiệu ứng Scepter. Khi bạn sử dụng kĩ năng, bạn sẽ tự động tấn công 8 đơn vị đối thủ ( tầm xa lên đến 800 units).
+ Talents:
-Talent lv10 giảm từ +75 Sát thương thành +60
– Death Prophet:
+ Exorcism (R):
-Hiện tại cung cấp 20% tốc chạy gia tăng
– Dragon Knight:
+ Tốc chạy cơ bản giờ tăng thêm 5
– Drow Ranger:
+ Hoạt ảnh tấn công cải thiện từ 0.65 thành 0.55
– Earth Spirit:
+ Chỉ số Agility gia tăng theo cấp tăng từ 1.5 lên 2.4
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ +50 Sát thương lên +65
-Talent lv10 tăng từ +300 Quãng đường Rolling Boulder (W) lên +400
-Talent lv20 tăng từ +15% Khuếch đại sức mạnh Phép thành +20%
– Elder Titan:
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ 15% Kháng phép lên 20%
-Talent lv20 tăng từ +100 Sát thương chiêu Echo Stomp (Q) lên +125
– Ember Spirit:
+ Searing Chains (Q):
-Hồi chiêu giảm từ 14/12/10/8 thành 11/10/9/8
-Mana sử dụng thay đổi từ 110 thành 80/90/100/110
+Talents:
-Talent lv10 tăng từ +275 Hấp thụ phép của chiêu Flame Guard (E) lên +350
– Enchentress:
+ Sproink (D): Tầm xa tăng từ 450 lên 500
– Enigma:
+ Chỉ số Intelligence tăng thêm 3
+ Black Hole (R): Sát thương tăng từ 50/100/150 lên 100/150/200
+ Talents:
-Talents lv15 tăng từ +40 Sát thương tầm xa của chiêu Malefice (Q) lên +100
– Grimstroke:
+ Phantom’s Embrace (W): Sát thương ám tăng từ 80/170/260/350 lên 120/200/280/360
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ +15% Khuếch đại sức mạnh Phép lên +20%
-Talent lv20 tăng từ +600 Tầm sử dụng Stroke of Fate (Q) lên +800.
– Gyrocopter:
+ Hoạt ảnh Backswing giảm từ 0.97 còn 0.65
+ Chỉ số Strength gia tăng theo cấp tăng từ 2.3 thành 2.5
+ Flak Cannon (E):
-Số lần tấn công giảm từ 3/4/5/6 thành 2/3/4/5
-Hồi chiêu giảm từ 40 thành 20
-Thời gian hiệu lực giảm từ 15 thành 10.
+ Call Down (R):
-Sát thương tên lửa thứ 2 tăng từ 100/150/200 lên 200/275/350
-Hồi chiêu tăng từ 55/50/45 lên 90
+Talents:
-Talent lv20 tăng từ -25s Hồi chiêu Call Down (R) lên -50s
– Huskar:
+Berserker’s Blood:
-Tốc đánh tối đa nhận được giảm từ 160/220/280/340 thành 140/200/260/320.
– Juggernaut:
+ Làm lại Scepter. Thêm chiêu Swift Slash (D). Cho phép 1 chiêu Omnislash (R) nhỏ tồn tại trong 0.8s. Tầm sử dụng 650. Hồi chiêu 15. Mana sử dụng 100
– Keeper of the Light:
+ Talents:
-Talent lv10 thay đổi từ +6% Khuếch đại Phép thuật thành -3s Hồi chiêu Blinding Light (W).
-Talent lv15 thay đổi từ +1 Máu Will-O-Wisp (R) thành +2 Độ giật của Will-O-Wisp (R)
-Talent lv20 thay đổi từ +40% Kháng phép thành +250 AoE của chiêu Will-O-Wisp (R).
-Talent lv25 thay đổi từ +3 Độ giật của Will-O-Wisp (R) thành + 3 Máu của Will-O-Wisp (R).
– Kunkka:
+Talents:
-Talent lv10 tăng từ +6 Giáp thành +7
-Talent lv25 tăng từ +60% Độ lan chiêu Tidebringer (W) thành +80%.
– Legion Commander:
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ +65 Sát thương Overwhelming Odds lên hero thành +80.
– Leshrac:
+ Chỉ số Agility tăng theo cấp thay đổi từ 2.3 lên 2.8
+ Hoạt ảnh tấn công backswing giảm từ 0.77 còn 0.6
+ Pulse Nova (R):
-Giá trị kích hoạt giảm từ 70/90/110 còn 70
– Lina:
+ Điểm tấn công giảm từ 0.75 thành 0.65
+ Hoạt ảnh tấn công backswing giảm từ 0.78 thành 0.6
– Lone Druid:
+ Talents
-Talent lv10 thay đổi từ +125 Tầm đánh thành +30 Tốc chạy của Spirit Bear (Q)
– Luna:
+ Chỉ số Strength cơ bản tăng từ 18 lên 21
+ Chỉ số Intelligence tăng từu 18 lên 23
+ Chỉ số gia tăng Agility theo cấp giảm từ 3.6 còn 3.4
– Lycan:
+ Feral Impulse (E):
-HP regen tăng từ 1/3/5/7 thành 2/4/6/8
+ Shapeshift (R):
-Thời gian hiệu lực tăng từ 18 lên 22
– Magnus:
+ Shockwave (Q):
-Thời gian tồn tại hiệu ứng làm chậm tăng từ 0.75 lên 0.9
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ +200 Máu thành +250
-Talent lv 15 tăng từ +75 Sát thương chiêu Shockwave (Q) lên +100
– Mars:
+ God’s Rebuke (W)
-Hiệu ứng Scepter giờ luôn luôn giảm hồi chiêu thay vì chỉ có hiệu lực trong Arena of Blood (R) như trước.
-Hồi chiêu của hiệu ứng Scepter thay đổi từ 1.4 thành 3.5
– Medusa:
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ +25% Lượng mana nhận vào của chiêu Mystic Snake (W) thành +40%
– Mirana:
+ Sát thương cơ bản tăng thêm 2
+ Sacred Arrow (W):
-Sát thương tăng từ 40/120/200/280 thành 60/150/240/330
– Nature’s Prophet:
+ Hoạt ảnh tấn công backswing giảm từ 0.77 thành 0.6
+ Wrath of Nature (R):
-Hồi chiêu tăng từ 60 lên 85
-Giờ cung cấp cho bạn +4/5/6 Sát thương với một đơn vị tiêu diệt trong 50s
– Night Stalker:
+ Chỉ số Intelligence cơ bản tăng thêm 2
+ HP regen cơ bản tăng thêm 0.5
+ Tốc chạy cơ bản tăng từ 295 lên 300
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ +15% Hút máu thành +25%
-Talent lv25 tăng từ -40s Hồi chiêu chưởng Dark Ascension (R) lên -60s
– Ogre Magi:
+ Giáp cơ bản giảm đi 1
– Phoenix:
+ HP regen cơ bản tăng từ 0.5 lên 1
+ Sát thương cơ bản tăng thêm 2
– Puck:
+ Sát thương cơ bản giảm đi 2
– Pudge:
+ HP regen cơ bản tăng từ 0 lên 1
+ Flesh Heap (E):
-Giờ cung cấp 8/10/12/14% Kháng phép thay vì HP regen như trước.
– Pugna:
+ Nether Ward (E):
-Lượng mana drain thay đổi từ 0.4/0.6/0.9/1.2% thành 0.6/0.8/1/1.2%
+ Life Drain (R):
-Sát thương giảm từ 175/275/375 thành 150/225/300
-Hồi chiêu giảm từ 22 còn 7
-Hiệu ứng Scepter giờ tăng sát thương lên 200/300/400
-Tầm phá hiệu lực giảm từ 1000 còn 900
– Queen of Pain:
+ Shadow Strike (Q):
-Hiệu ứng làm chậm tăng từ 20/30/40/50% lên 20/35/50/65%
+ Sonic Wave (R):
-Hồi chiêu giảm từ 135 xuống 125
– Riki:
+ Talents:
-Talent lv 15 giảm từ +30 Sát thương còn +30
– Rubick:
+ Fade Bolt (W):
-Lượng mana sử dụng tăng từ 120/130/140/150 lên 135/140/145/150
– Sand King:
+ Caustic Finale (E):
-Thời gian hiệu lực của hiệu ứng làm chậm tăng từ 3 lên 3/3.5/4/4.5
-Giờ gây thêm hiệu ứng giảm tốc đánh
+ Epicenter (R):
-Sát thương mỗi lần giậm tăng từ 110 lên 110/120/130
– Shadow Demon:
+ Demonic Purge (R):
-Sát thương tăng từ 250/350/450 lên 300/400/500
– Silencer:
+ Nội tại cướp chỉ số Intelligence giờ là 1 phần của Glaives of Wisdom (W) thay vì có sẵn như trước
+ Talents:
-Talent lv15 tăng từ 12% Hiệu ứng làm chậm của chiêu Arcane Curse (Q) thành +14%.
– Slark:
+ Pounce (W)
-Tầm xa khi có hiệu ứng Scepter giảm từu 1200 thành 1100
– Snapfire:
+ Khi mua Scepter được cộng thêm 1 kỹ năng.
+ Gobble Up (D):
-Cho phép bạn nuốt chửng lính đồng minh hoặc hero đồng mình và nhổ chúng vào mặt đối thủ, gây hiệu ứng làm Choáng 1 vùng trong 1.5s và để lại 1 bãi nhầy gây ra 100 DPS trong vòng 3s.
-Đơn vị có thể ở trong bụng Snapfire trong 3s. Tầm ảnh hưởng 400. Hồi chiêu 40s, Tầm sử dụng 150
+ Scatterblast (Q):
-Hồi chiêu tăng từ 10 lên 13/12/11/10
– Sniper:
+ Sát thương cơ bản tăng thêm 4
+ Headshot (W):
-Sát thương giảm từ 30/60/90/120 thành 20/50/80/110
+ Assassinate (R):
-Thời gian vận chiêu khi có hiệu ứng Scepter giảm từ 1 còn 0.5s
– Spectre:
+ HP regen cơ bản tăng từ 1.5 lên 2.5
+ Shadow Step (D):
-Hồi chiêu giảm từ 70 còn 35
– Spirit Breaker:
+ Làm lại hiệu ứng Scepter. Tốc chạy khi dùng Charge of Darkness (Q) tăng thêm 100 và giảm Hồi chiêu đi 5
– Storm Spirit:
+ Sát thương cơ bản tăng từ 100 lên 110
– Sven:
+ Tốc chạy cơ bản tăng thêm 5
– Techies:
+ Talents:
-Talent lv25 tăng từ +25 Tốc chạy của Mines (Q) (W) (R) lên +75
– Templar Assasin:
+ Psionic Projection (F):
-Thời gian dịch chuyển giảm từ 2 còn 1s
– Terrorblade:
+ Metamorphoshis (E):
-Hiệu ứng Scepter giờ phép bạn sử dụng kĩ năng Fear AoE khi trong trạng thái Metamorphoshis (E), Hồi chiêu 90s
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ +20 Tốc chạy lên +25
-Talent lv10 tăng từ +15% Né tránh lên 20%
-Talent lv15 tăng từ +250 lên +300
-Talent lv15 tăng từ +25 Tốc đánh lên +300
-Talent lv20 tăng từ -8s Hồi chiêu Reflection (Q) thành -10s
– Tidehunter:
+ Chỉ số Strength cơ bản tăng thêm 3
– Tinker:
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ +125 Tầm sử dụng kĩ năng lên +150
-Talent lv15 tăng từ +2s Thời gian hiệu lực chiêu March of the Machines (E) thành +3s
– Tiny:
+ Hoạt ảnh tấn công backswing giảm từ 1 còn 0.7
– Treant Protector:
+ Nature’s Guise (P):
-Hiệu ứng khuếch đại lượng HP regen tăng từ 25 lên 40%
– Tuskar:
+ Tốc chạy cơ bản tăng thêm 5
+ Ice Shards (Q):
-Sát thương tăng từ 60/120/180/240 lên 70/140/210/280
– Undying:
+ Tombstone (E):
-Sát thương của thây ma tăng từ 36 lên 46
– Ursa:
+ Fury Swipes (E):
-Sát thương tăn từ 7/14/21/28 lên 10/20/30/40
+ Overpower (W):
-Số lần tấn công giảm từ 4/5/6/7 thành 3/4/5/6
-Hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10 còn 16/13/10/7
-Lượng mana sử dụng giảm từ 75 còn 55/60/65/70
+ Enrage (R):
-Hiện tại không còn cấp số nhân lần của Fury Swipes (E)
-Thời gian hiệu lực tăng từ 4 lên 4/4.5/6
-Hồi chiêu giảm từ 70/50/30 còn 50/40/30
-Giờ tăng thêm 50% Kháng hiệu ứng
+ Talents:
-Talent lv25 thay đổi từ +80% Kháng hiệu ứng của chiêu Enrage (R) thành +3 Điểm tấn công của chiêu Overpower (W)
– Vengeful Spirit:
+ Magic Missile (Q):
-Tầm sử dụng tăng từ 500 lên 550
-Sát thương cân bằng từ 100/175/250/325 thành 90/180/270/360
– Viper:
+ Viper Strike (R):
-Sát thương tăng từ 60/100/145 thành 80/120/160
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ +8% Hút máu phép lên +10%
– Visage:
+ Tốc đánh cơ bản tăng từ 100 lên 110
+ Soul Assumption (W):
-Tầm thu thập linh hồn tăng từ 1375 lên 1500
-Tầm sử dụng tăng từ 900 lên 1000
+ Talents:
-Talent lv25 thay đổi từ -2s Gravekeeper’s Cloak (E) thành +6 Cộng dồn Gravekeeper’s Cloak (E)
– Void Spirit:
+ Thêm hiệu ứng Scepter. Chiêu Resonant Pulse (E) giờ là 1 kĩ năng có tích cộng dồn tối đa 2 lần sử dụng và cho phép Câm lặng kẻ địch trong 2s
– Warlock:
+ Shadow Word (W):
-Điểm thi triển kĩ năng cải thiện từ 0.5 thành 0.4
+ Talents:
-Talent lv10 tăng từ 150 Tầm vận kĩ thành +175
-Talent lv20 tăng từ 300 Tầm AoE của Shadow Word (W) lên 375
– Weaver:
+ Chỉ số Intellegence cơ bản tăng từ 13 lên 16
+ Chỉ số Intellegence tăng theo lv thay đổi từ 1.8 lên 2.0
+ Lượng mana regen cơ bản tăng từ 0.4 lên 0.75
+ Shukuchi (W):
-Tốc chạy gia tăng thêm từ +225 thành +220/240/260/280
– Windranger:
+ Chỉ số Intelligence tăng theo lv thay đổi từ 3 lên 3.6
– Winter Wyvern:
+ Cold Embrace (E):
Hiệu ứng regen được thay bằng heal HP
– Witch Doctor:
+ Parazying Casks (Q):
-Lượng mana sử dụng giảm từ 110/120/130/140 thành 80/100/120/140
+ Death Ward (R):
-Hiệu ứng Scepter giờ không còn hạn chế số lần nảy
– Wraith King:
+ Vampiric Aura (W):
-Lượng Hút máu giảm từ 6/12/18/24% còn 5/10/15/20%
-Lượng Hút máu và Sát thương gây ra giờ được x1.5
– Zeus:
+ Tốc chạy cơ bản tăng từ 295 từ 300
+ Điểm tấn công được cải thiện từ 0.45 thành 0.35
Nguồn: Dc2VN – Dota2vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.